Pengenalan

Sistem Penilaian Kenderaan Atas Talian (PiKAT) merupakan satu sistem dalam talian yang mengandungi enam (6) modul penilaian.
JKR Cawangan Kejuruteraan Mekanikal menawarkan perkhidmatan seperti dibawah:-

KENDERAAN BAHARU

Kenderaan-kenderaan baharu yang dibeli oleh Jabatan perlu melalui..

HARGA/NILAI SEMASA

Kenderaan-kenderaan baharu yang dibeli oleh Jabatan perlu melalui..

PELUPUSAN

Kenderaan-kenderaan baharu yang dibeli oleh Jabatan perlu melalui..

KEMALANGAN

Kenderaan-kenderaan baharu yang dibeli oleh Jabatan perlu melalui..

PINJAMAN KERAJAAN

JKR Worksyop menyediakan perkhidmatan penilaian..

PEMERIKSAAN KESELAMATAN DAN PRESTASI

JKR Worksyop menyediakan perkhidmatan penilaian..